Kruna od trnja (Corona Acus)

September 12, 2021

Ideja za ovu web stranicu hibernira ili bi trebalo reći da klija više od pet godina.

U jednom trenutku (2015.) pitao sam Yi Jing o budućnosti ove web stranice, a heksagram koji sam dobio bio je "Prije dovršetka", koji je posljednji, 64. heksagram u tradicionalnom nizu heksagrama Yi Jing-a.

Ovaj heksagram poslao je poruku da je vrijeme u kojem smo živjeli 2015. bilo i još uvijek je vrijeme velikih promjena (vrijeme završetka i vrijeme početka) - jedan ciklus je završen i počinje nova faza u historiji svijeta.

Došlo je vrijeme za ovu web stranicu.

Sada, pet godina kasnije, jasno je da vrlo moćna sila iza zavjese pokušava uvesti novo doba ljudskog ropstva, sveprisutnu tiraniju bez ikakvih ličnih sloboda.

Nastave čitati...